World Library  Authors Community


The Authors Community is a collection of contemporary authors and a social network meeting place for readers and authors.

 
 • Cover Image

La Stana Lignohakisto de Oz

By: L. Frank Baum

Mi scias ke pluraj el vi atendas ci tiu rakonton pri la Stana Lignohakisto, car multaj el miaj korespondantoj demandas al mi, ripete, kio okazis al la “bela Mangtula knabino” kies fianco estis Nocjo Hakisto antau ol la Fia Sorcistino sorcis lian hakilon kaj li intersangis sian karnon por stano. Ankau mi scivolis pri si, sed gis kiam Vut la Vagisto interesigis pri la afero la Stana Lignohakisto sciis ne pli ol ni. Tamen, li trovis sin, post multaj interesega...

Read More
 • Cover Image

Doroteo Kaj la Sorcisto en Oz

By: L. Frank Baum

Ne utilas; tute ne utilas. La infanoj ne permesas ke mi cesu rakonti pri la Lando Oz. Mi scias multajn aliajn historiojn, kaj mi esperas rakonti ilin, iam; sed guste nun miaj amantaj tiranoj ne permesas tion. Ili krias: “Oz—Oz! Pli pri Oz, S-ro Baum!” kaj kion mi faru krom obei iliajn ordonojn?

Read More
 • Cover Image

La Smeralda Urbo de Oz

By: L. Frank Baum

Tiuj ideoj ofte estas lertaj. Ili ankau estas logikaj kaj interesaj. Do mi utiligis ilin kiam ajn mi povis trovi oportunon, kaj estas juste ke mi agnosku mian suldon al miaj amiketoj.

Read More
 • Cover Image

The Replicating Rapid-Prototyper

By: Adrian Bowyer

moving hardware through the wires

Read More
 • Cover Image

Laws of Destiny Never Disappear : Culture of Thailand in the Postl...

By: Matti Sarmela

The book is a descriptive overview of the culture of the villages. It contains material on the villagers' housing, rice farming and other means of livelihood, community life, festivals, weddings, funerals, sorcerers and healers, as well as village Buddhism. The author draws surprising parallels between the worldviews of peoples of Thailand and Finland, the past and future of local cultures. Matti Sarmela started collecting material on Northern Thailand in 1972. Based on...

Read More
 • Cover Image

Rossum's Universal Robots

By: Karel Capek

Robots of the world! The power of man has fallen! A new world has arisen: the Rule of the Robots! March!

Read More
 • Cover Image

Sarmiento Y la Patagonia

By: Francisco M. Goyogana

Es ésta una nueva obra que se suma a la vasta bibliografía sobre aquel denodado argentino que pasó su vida en permanente lucha, que se llamó Domingo Faustino Sarmiento. Pero no es una obra más, sino un especial trabajo sobre la Patagonia, que tiene por objeto desmitificar una acusación injusta que pretendió deteriorar el nombre del civilizador por antonomasia.

Read More
 • Cover Image

The Rosetta Stone, In Hieroglyphics and Greek : With Translations,...

By: Samuel Sharpe

The Rosetta Stone, in Hieroglyphics and Greek; with Translations, and an explanation of the hieroglyphical character; and followed by an appendix of kings names.

Read More
 • Cover Image

The World Factbook: 1987

By: Central Intelligence Agency

There have been some significant changes in this edition. A new Geography section has replaced the former Land and Water sections. Entries in the new section include area (total and land), comparative area, land boundaries, coastline, maritime claims, boundary disputes, climate, terrain, land use, environment, and special notes. In the Government section, a new entry on dependent areas has also been added.

Read More
 • Cover Image

La Respubliko

By: Platono

The Republic is a Socratic dialogue written by Plato around 380 BC concerning the definition of justice and the order and character of the just city-state and the just man.

Read More
 • Cover Image

The Religious Dimension

By: Donald Broadribb

Most readers of this book will have had some type of religious instruction. Whether as children we were taught at a church Sunday school or some other religious institution, or weabsorbed simple social assumptions from the culture we live in, none of us grow up in a religious vacuum. Through most of history the majority of people appear to have been reasonably satisfied with the religious culture which went hand in hand with their social structure. It has been only in th...

Read More
 • Cover Image

Kratilo

By: Platono
Read More
 • Cover Image

La Perdita Princino de Oz

By: L. Frank Baum

Kelkaj el miaj junaj legantoj produktas mirindajnb imagajojn. Tio placas al mi. Imago portis la homaron tra la Malluman Epokon al gia aktuala nivelo de civilizacio. Imago instigis Kolumbon trovi Amerikon. Imago instigis Franklinon trovi elektron. Imago donisal ni la vapormotoron, la telefonon, la parolmasinon kaj la automobilon, car necesis revi pri ili antau ol realigi ilin. Do mi kredas ke revoj-kiujn oni spertas dum la tago kun malfermaj okuloj kaj plene funkcianta ce...

Read More
 • Cover Image

Ozma de Oz

By: L. Frank Baum

Miaj amikoj la infanoj respondecas pri ci tiu nova “Oz-Libro”, kiel ankau la lasta, kiu nomigis La Lando Oz. Iliaj dolcaj leteretoj pledas scii “pli pri Doroteo”; kaj ili demandas: “Kio poste okazis al la Malkuraga Leono?” kaj “Kion Ozma poste faris?”—kio kompreneble signifas, fariginte Regantino de Oz. Kaj kelkaj proponas intrigojn al mi, dirante: “Bonvolu resendi Doroteon al la Lando Oz”; au “Kial ne skribi pri renkontigo de Ozma kaj Doroteo, kaj ili povos kune gui av...

Read More
 • Cover Image

La Mirinda Sorcisto de Oz

By: L. Frank Baum

Folkloro, legendoj, mitoj kaj fe-rakontoj estis parto de la infaneco dum la tuta historio, car ciu sana infano havas bonkarakteran kaj instinktan amon al rakontoj fantaziaj, mirindaj kaj evidente malrealaj. La flugilhavaj feoj de Grimm kaj Andersen alportis pli da feliceco al la koroj de infanoj ol ciuj aliaj homkreajoj.

Read More
 • Cover Image

La Mikscifona Knabino de Oz

By: L. Frank Baum

PRO komplezo de Doroteo Gale el Kansas, poste Princino Doroteo de Oz, humila verkisto en Usono iam nomumigis Rega Historiisto de Oz, kaj ricevis la privilegion verki la kronikojn de tiu mirinda felando. Sed verkinte ses librojn pri la aventuroj de tiuj interesaj sed kuriozaj personoj kiuj logas en la Lando Oz, la Historiisto malfelice sciigis ke pro edikto de la Plejsupera Reganto, Ozma de Oz, sia lando ekde tiam estos nevidebla por ciuj kiuj logas ekster giaj limoj ka...

Read More
 • Cover Image

Malbeno Kara

By: Mary Webb

En la anglalingva originalo ĉi tiu romano estis verkita en la dialekto de Shropshire en Anglio. En la traduko multaj dialektaj formoj troviĝas. Plejparte ilin klarigas piednotoj kiam ili unue aperas. Por listo vidu paĝon 246. Ĝeneralaj komentoj pri la traduko troviĝas sur paĝoj 249–251.

Read More
 • Cover Image

Glinda de Oz

By: L. Frank Baum

Glinda la Bona, la bela Sorcistino de la Lando Oz kaj amikino de Princino Ozma kaj Doroteo, konas multajn personojn kiuj volas scii pli pri si. Do, en la nova rakonto pri Oz, S-ro L. Frank Baum, Rega Historiisto de Oz, verkis tutan libron pri kiel Glinda kaj la Sorcisto kiel eble plej forte strebis savi la Princinon kaj Doroteon de la dangeregoj kiuj minacis ilin kiam ili iris inter la militantajn tribojn de la Platkapuloj kaj la Premloj.

Read More
 • Cover Image

Eposoj El Antikva Ugarito

By: Ball Kaj Anat, Krt, Aqht
Read More
 • Cover Image

Enciklopedio de Esperanto (1933)

By: L. Kokeny Kaj V. Bleier
Read More
 
855
|
856
|
857
|
858
|
859
Records: 17121 - 17140 of 17,280 - Pages: Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from World eBook Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.