World Library  Authors Community


The Authors Community is a collection of contemporary authors and a social network meeting place for readers and authors.

 
 • Cover Image

La Mikscifona Knabino de Oz

By: L. Frank Baum

PRO komplezo de Doroteo Gale el Kansas, poste Princino Doroteo de Oz, humila verkisto en Usono iam nomumigis Rega Historiisto de Oz, kaj ricevis la privilegion verki la kronikojn de tiu mirinda felando. Sed verkinte ses librojn pri la aventuroj de tiuj interesaj sed kuriozaj personoj kiuj logas en la Lando Oz, la Historiisto malfelice sciigis ke pro edikto de la Plejsupera Reganto, Ozma de Oz, sia lando ekde tiam estos nevidebla por ciuj kiuj logas ekster giaj limoj ka...

Read More
 • Cover Image

Malbeno Kara

By: Mary Webb

En la anglalingva originalo ĉi tiu romano estis verkita en la dialekto de Shropshire en Anglio. En la traduko multaj dialektaj formoj troviĝas. Plejparte ilin klarigas piednotoj kiam ili unue aperas. Por listo vidu paĝon 246. Ĝeneralaj komentoj pri la traduko troviĝas sur paĝoj 249–251.

Read More
 • Cover Image

Glinda de Oz

By: L. Frank Baum

Glinda la Bona, la bela Sorcistino de la Lando Oz kaj amikino de Princino Ozma kaj Doroteo, konas multajn personojn kiuj volas scii pli pri si. Do, en la nova rakonto pri Oz, S-ro L. Frank Baum, Rega Historiisto de Oz, verkis tutan libron pri kiel Glinda kaj la Sorcisto kiel eble plej forte strebis savi la Princinon kaj Doroteon de la dangeregoj kiuj minacis ilin kiam ili iris inter la militantajn tribojn de la Platkapuloj kaj la Premloj.

Read More
 • Cover Image

Eposoj El Antikva Ugarito

By: Ball Kaj Anat, Krt, Aqht
Read More
 • Cover Image

Enciklopedio de Esperanto (1933)

By: L. Kokeny Kaj V. Bleier
Read More
 • Cover Image

La Eksterordinara Lando Oz

By: L. Frank Baum

En la Lando de la Gilikuloj, ce la Nordo de la Lando Oz, logis junulo nomita Tip. Lia nomo estis pli granda, car maljuna Mombi ofte deklaris ke lia plena nomo estas Tipetarius; sed oni ja ne diris tiom longan vorton kiam plene suficis “Tip”.

Read More
 • Cover Image

La Historio de Doktoro Dolittle

By: Hugh Lofting
Read More
 • Cover Image

La Diplomato Kiu Ridis

By: Ralph Harry

Ekzistas multaj difinoj de diplomato. Ekzemple: diplomato estas persono kiu povas distranci torton tiel ke ciu ceestanto kredas ke si ricevas la plej grandan pecon; kaj: diplomato ciam memoras la naskigtagon de virino, sed neniam memoras sian agon. Ambasadoroj, precipe se ili ne havas instrukciojn de siaj registaroj, devas certigi ke ili konservas la povon elekti taugan respondon. El tio fontas la klarigo de la diferenco inter diplomato kaj “gentlemanino” au damo:

Read More
 • Cover Image

La Blua Felibro

By: Andrew Lang

LA RAKONTOJ en ci tiu volumo estas intencitaj por infanoj, al kiuj, ni esperas, placos la malnovaj rakontoj kiuj placis al tiom da generacioj. La rakontoj de Perrault estas el la malnova Angla versio 18- jarcenta. La rakontoj el la Cabinet des Fées kaj de Madame d’Aulnoy, estis tradukitaj [Anglen]—pli precize, adaptitaj—de F-ino Minnie Wright, kiu ankau, lau afabla permeso de M. Henri Carnoy, interpretis “La bronza ringo” el lia Traditions Populaires de l’Asie Mineure ...

Read More
 • Cover Image

La Birdotimigilo de Oz

By: L. Frank Baum

La Armeo da Infanoj, kiuj siegis la Postoficejon, konkeris la Postistojn kaj liveris al mi siajn obeendajn ordonojn, insistis ke Trot kaj Kap’tano Vilcjo eniru la Landon Oz, kie Trot povos gui la kompanecon de Doroteo, Betinjo Bobin kaj Ozma, kaj la unukrura velisto povos farigi kamarado de la Stana Lignohakisto, la Vilulo, Tik-Toko kaj ciuj aliaj kuriozaj uloj logantaj en tiu mirinda felando.

Read More
 • Cover Image

La Aventuroj de Alico en Mirlando

By: Lewis Carroll
Read More
 • Cover Image

La Magio de Oz

By: L. Frank Baum

Iom kurioze, en la eventoj kiuj okazis dum la pasintaj kelkaj jaroj en nia “granda ekstera mondo”, ni povas trovi eventojn tiom mirigajn kaj inspirajn ke mi ne povas esperi egaligi ilin per rakontoj pri la Lando Oz. Tamen, “La Magio de Oz” vere estas pli stranga kaj nekutima ol io ajn kion mi legis au priaudis niaflanke de La Granda Sabla Dezerto kiu kasas de ni La Landon Oz, ec dum la jusaj ekscitaj jaroj, do mi esperas ke gi allogos vian amon je noveco.

Read More
 • Cover Image

Rinkitinko en Oz

By: L. Frank Baum

Jen rakonto kies heroo estasknabo, knabo pri kiu vi neniamantaue audis. Ankau estas knabinojen la rakonto, inkluzive de niamalnova amiko Doroteo, kaj kelkajel la rolantoj vagas tre for de laLando Oz antau ol ili ciuj kunvenasen la Smeralda Urbo por partoprenien la bankedo de Ozma. Efektive,mi kredas ke vi trovos ci tiunrakonton tre diferenca de la aliajhistorioj pri Oz, sed mi esperas ke vine malpli guos gin.

Read More
 • Cover Image

Tiktoko de Oz

By: L. Frank Baum

LA vere rimarkindasukceso de mia felibro del a pasinta j a r o , “LaMikscifona Knabino deOz,” konvinkas min kemiaj legantoj “pleje” amasla Oz-rakontojn, lau laletero de unu knabinetoskribinta al mi. Do jen,karaj, nova Oz-rakonto enkiu konigas Kaj Ceter, laRegino de Ugabuo, kiunTiktoko helpis konkerinian jaman konaton, laRegon de la Knomoj. Giankau rakontas p r iBetinjo Bobin kaj kiel,post multaj aventuroj, sifine a t i n g i s l aeksterordinaran LandonOz.

Read More
 • Cover Image

La Vojo Al Oz

By: L. Frank Baum

En la antauparolo de “Doroteo kaj la Sorcisto en Oz” mi diris ke mi deziras verki kelkajn rakontojn kiuj ne estas “Oz”-rakontoj, car mi opiniis ke mi jam verkis tute sufice pri Oz; sed de post la publikigo de tiu volumo min inundas leteroj de infanoj petegantaj min“verki pli pri Doroteo”, kaj “pli pri Oz”, kaj car mi verkas nur por placi al la infanoj mi penos respekti iliajn dezirojn.

Read More
 • Cover Image

A History of U. S. Communications Security (Volumes I and Ii);1973

By: David G. Boak

This publication consists of a series of lectures prepared and given to interns and other employees by Mr. David G. Boak in 1966. Mr. Boak is uniquely qualified to discuss the history of the US COM_SEC because he has participated significantly in most aspects of its modern development over the past twenty years.

Read More
 • Cover Image

The Treason and Death of Benedict Arnold; A Play for a Greek Theatre

By: John Jay Chapman

THE TREASON & DEATH OF BENEDICT ARNOLD A PLAY FOR A GREEK THEATRE BY JOHN JAY CHAPMAN

Read More
 • Cover Image

Sui Generis

By: Sharon E. Cathcart

Author Sharon E. Cathcart ("In The Eye of The Beholder," "Les Pensees Dangereuses") presents a sampler of essays and short fiction. The collection features "Heart of Stone," a short story never previously published.

Read More
 • Cover Image

Born of War Dedicated to Peace

By: Sharon E. Cathcart

Developed as a souvenir for Sixth US Army's decommissioning in 1995, "Born of War ... Dedicated to Peace" details the unit's history from World War II until its flag was furled. Author Sharon E. Cathcart (writing under her previous by-line of Sharon E. Everett-Roles) and military historian Lt. Col. Edward J. Erickson composed the text; the layout was designed by Michael Murphy and historical photos researched by Sgt. Maj. Pat Maddox. Military history buffs are sure to be fascinated by this text.

Read More
 • Cover Image

Deviation : Covenant

By: Elissa Malcohn

Vol. 1: TripStone hates to kill her gods but she must feed her people. An accomplished hunter in the Masari village of Crossroads, she is charged with the ritual slaying of the sacred Yata. Her comrade Ghost tries to end Masari dependence on Yata meat by performing experiments punishable by death. His jeopardy increases when he shelters a teenage runaway sickened by fasting. Their worldview shatters when they harbor a Yata woman raised to be livestock instead of a...

Read More
 
853
|
854
|
855
|
856
|
857
Records: 17081 - 17100 of 17,225 - Pages: Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from World eBook Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.